راهکار سال 2019

راه­های تحقق شعار سال 2019 سازمان بهداشت جهانی WHO از نگاه شفا بر اساس طب وقایه بومی کردستان (KTM)

پوشش همگانی بهداشت   مقدمه بشر خردمند، منتظر نمی­ ماند تا بیماری یا حادثه رخ دهد، آن­گاه به فکر چاره افتد. بهداشت ـ به مراتب ـ ...

ادامه مطلب

راهکار سال 2018

راههای تحقق شعار سال 2018 سازمان بهداشت جهانی who از نگاه شفا برا اساس طب بومی کردستانKTM

پوشش سلامت برای همه مقدمه سهم دولتها و نهادهای بین المللی برخوردار، به اعتبار تصمیم سازی و قانون گذاری و در اختیار داشتن ثروت ملی و.....

ادامه مطلب